TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Nhật ngữ N5 (Bài Học)

Phạm Đức Dũng

(1)

Nhật Ngữ N5 ( Bài Kiểm Tra )

Phạm Đức Dũng

(0)

Nhật Ngữ N5 (Bài Thi)

Phạm Đức Dũng

(0)

Nhật Ngữ N4 (Bài Học)

Phạm Đức Dũng

(0)

Nhật Ngữ N4 ( Bài Kiểm Tra )

Phạm Đức Dũng

(0)

Nhật Ngữ N4 ( Bài Thi )

Phạm Đức Dũng

(0)

Các gói khóa học

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ

NHẬT NGỮ N4 TRỌN BỘ

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ

NHẬT NGỮ N5 TRỌN BỘ

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ

HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT BẢN (TRỌN BỘ)

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ