TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

Đăng ký tham gia

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

Giảng viên

  • Nguyễn Hữu Nghĩa

Đăng ký học

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%