TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Phạm Đức Dũng

Phạm Đức Dũng

 • 8

  khóa học
 • 132

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên Phạm Đức Dũng


Nhật ngữ N5 (Bài Học)

 • 129 bài giảng
 • 0
Nhật ngữ N5 Bài học - Nhật ngữ Phúc Ông

Miễn phí

Chi tiết

Nhật Ngữ N5 ( Bài Kiểm Tra )

 • 175 bài giảng
 • 0
Nhật Ngữ N5 Bài Kiểm Tra - Nhật Ngữ Phúc Ông

Miễn phí

Chi tiết

Nhật Ngữ N5 (Bài Thi)

 • 24 bài giảng
 • 0
Nhật Ngữ N5 Bài Thi - Nhật Ngữ Phúc Ông

Miễn phí

Chi tiết

Nhật Ngữ N4 (Bài Học)

 • 125 bài giảng
 • 0
Nhật Ngữ N5 Bài Học - Nhật Ngữ Phúc Ông

Miễn phí

Chi tiết

Nhật Ngữ N4 ( Bài Kiểm Tra )

 • 175 bài giảng
 • 0
Nhật Ngữ N4 Bài Kiểm Tra - Nhật Ngữ Phúc Ông

Miễn phí

Chi tiết

Nhật Ngữ N4 ( Bài Thi )

 • 6 bài giảng
 • 0
Nhật Ngữ N4 Bài Thi - Nhật Ngữ Phúc Ông

Miễn phí

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT BẢN (BÀI HỌC)

 • 28 bài giảng
 • 0
Thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài cần phải mang theo 

Miễn phí

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT BẢN (BÀI KIỂM TRA)

 • 1 bài giảng
 • 0
Thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài cần phải mang theo 

Miễn phí

Chi tiết