TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Nhật Ngữ N4 ( Bài Thi )

Phạm Đức Dũng
0 đánh giá 102 học viên

Bạn sẽ học được gì

Nhật Ngữ N4 Bài Thi - Nhật Ngữ Phúc Ông

Giới thiệu khóa học

Nhật Ngữ N4 Bài Thi - Nhật Ngữ Phúc Ông

Nội dung khóa học

  • Chữ cái / Từ vựng
  • Ngữ pháp
  • Nghe hiểu
  • Chữ cái / Từ vựng
  • Ngữ pháp
  • Nghe hiểu

Thông tin giảng viên

Phạm Đức Dũng
132 học viên 8 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Nhật ngữ N5 (Bài Học)
Phạm Đức Dũng
(0) 112 học viên
Nhật Ngữ N5 ( Bài Kiểm Tra )
Phạm Đức Dũng
(0) 113 học viên
Nhật Ngữ N5 (Bài Thi)
Phạm Đức Dũng
(0) 113 học viên
Nhật Ngữ N4 (Bài Học)
Phạm Đức Dũng
(0) 99 học viên
Nhật Ngữ N4 ( Bài Kiểm Tra )
Phạm Đức Dũng
(0) 102 học viên
Thời lượng:
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC