TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Nhật ngữ N5 (Bài Học)

Phạm Đức Dũng
1 đánh giá 112 học viên

Bạn sẽ học được gì

Nhật ngữ N5 Bài học - Nhật ngữ Phúc Ông

Giới thiệu khóa học

Nhật ngữ N5 Bài học - Nhật ngữ Phúc Ông

Nội dung khóa học

 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C
 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Đọc hiểu
 • Kaiwa
 • Renshuu C

Thông tin giảng viên

Phạm Đức Dũng
132 học viên 8 khóa học

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyen Nghia

Nội dung trình bày rất dễ học và dễ nhớ.

Khóa học liên quan

Nhật Ngữ N5 ( Bài Kiểm Tra )
Phạm Đức Dũng
(1) 113 học viên
Nhật Ngữ N5 (Bài Thi)
Phạm Đức Dũng
(1) 113 học viên
Nhật Ngữ N4 (Bài Học)
Phạm Đức Dũng
(1) 99 học viên
Nhật Ngữ N4 ( Bài Kiểm Tra )
Phạm Đức Dũng
(1) 102 học viên
Nhật Ngữ N4 ( Bài Thi )
Phạm Đức Dũng
(1) 102 học viên
Thời lượng:
Giáo trình: 129 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC